.
Фон
Пресс-формы для изготовления стройматериалов
Кирпич пустотный лего
Пресс-форма для блока
Статьи
Полировальные станки
Пресс полуавтомат для изготовления кирпича и плитки
.

Курс4

    Основним завданням, що постає в даній роботі є аналіз праць науковців, що описують поняття, види, значення спеціальних правил кваліфікації злочинів, а також вагоме місце займає формування основних проблем у сфері застосування цих правил та шляхів їх вирішення.
    Методологія дослідження. При виконанні роботи були використані такі методи, як формально-логічний, аналітично-системний метод, метод прогнозування, структурно-функціональний, порівняльно-правовий та комплексний методи.
Структура та обсяг роботи. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновку та списку використаної літератури. Обсяг курсової роботи – 33 сторінки. Кількість використаних джерел – 19.
  .